Bieg po żniwo

Cel i zadania:

– Popularyzacja biegania oraz jego walorów zdrowotnych

– Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Ziemi Łobeskiej

– Uczczenie trudu i pracy rolników

– Integracja mieszkańców Powiatu Łobeskiego

– Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego

 

Organizatorzy:

– Starostwo Powiatowe w Łobzie

– Stowarzyszenie „Nasze Miejsce na Ziemi”

 

Termin i miejsce:

– 18 czerwca  2022 r. (sobota)

– Trasa Nr 1 (dystans:  5  km. – 1 pętla: Start  i Meta (plac przy świetlicy -Ługowina) –  Biegi odbywać się będą drogami polnymi  i przez miejscowość wg. załączonej mapki

– Trasa Nr 2 (dystans : 10 km – 2 pętle)

 

Program minutowy:

08.30 – 10.30 – otwarcie biura zawodów.

Weryfikacja w biegach dzieci i młodzieży do godziny 10:30 w biurze zawodów

10.30     Otwarcie imprezy

10.40     Nordic Walking  – 5 km  kobiety / mężczyźni

10.45     Bieg w kategorii Szkrabik – bieg ok. 120 m (rocznik 2015  młodsi.)

              Biegi Szkoły Podstawowe

– Dziewczęta i chłopcy, dotyczy klas I-III (roczniki: 2014 – 2012) – bieg ok 400m.

– Dziewczęta i chłopcy, dotyczy klas IV-V (roczniki: 2011 – 2010) – bieg ok.800m.

– Dziewczęta i chłopcy, dotyczy klas VI – VIII (roczniki: 2009 – 2007) – bieg ok 800 m

11:30     Biegi Główne

– na 5 km   (1 pętla) – kobiety / mężczyźni 

– na 10 km (2 pętle) – kobiety / mężczyźni

Ok.14.00  Dekoracja zwycięzców, losowanie nagród

 

Nagrody:

– medale dla uczestników biegów, limit uczestników 250 osób (łącznie 200 osób w Biegach głównych, Nordic Walking)

i 50 osób w biegach dziecięcych i młodzieżowych (może zostać zwiększony w przypadku większej ilości zainteresowanych)

– puchary/statuetki za miejsca 1-3  w biegach głównych (kobiety i mężczyźni) – 5 km  i 10 km

– puchar/statuetki za miejsca 1-3 w kategorii Nordic Walking

– puchary/statuetki za miejsca 1-3 w biegach dziecięcych i młodzieżowych (dziewczęta i chłopcy) w każdej kategorii

wiekowej

– losowanie nagród wśród uczestników, którzy ukończyli bieg

– nagrody niespodzianki

 

Atrakcje:

– Dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, animator dla dzieci

Po zakończonych biegach planowana jest wspólna integracja z muzyką na żywo.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia internetowe na stronie ilikesport.info do 15.06.2022

Biegi Główne, Nordic Walking  wpisowe 15 zł za pośrednictwem Współorganizatora Stowarzyszenia „Nasze Miejsce Na Ziemi” z Ługowiny,  nr konta: 72 1240 3884 1111 0010 7737 0362,  z dopiskiem imię i nazwisko, dystans, nazwa biegu).

Z opłaty startowej zwolnione są dzieci startujące w Biegach Szkół Podstawowych.

 

Sprawy różne:

– ciepły posiłek (zupka, kiełbaski), napoje i batony energetyczne dla uczestników biegów

– Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność.

– Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów (wzór Zgody rodzica dostępny w załączniku regulaminu)

– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia.

– Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.).

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Kontakt z organizatorami:

  1. Szpryngacz – 668 112 383, e-mail mszpryngacz@powiatlobeski.pl,
  2. Chechła – 509 656 342, e-mail mchechla@powiatlobeski.pl
  • Kiedy: 18 czerwca 2022
  • O godzinie: 10:30 - 14:00 (UTC+1)
  • Miejsce: Ługowina
Liczba osób zapisanych: 154

Zapisz się na event

Bieg w kategorii Szkrabik - 120m (Nie limitowane miejsca)
zł0.00
0
Biegi Szkoły Podstawowe - klas I-III - 400m (Nie limitowane miejsca)
zł0.00
0
Biegi Szkoły Podstawowe - klas IV-V - 800m (Nie limitowane miejsca)
zł0.00
0
Biegi Szkoły Podstawowe - klas VI-VIII - 800m (Nie limitowane miejsca)
zł0.00
0
Nordic Walking - 5km (Nie limitowane miejsca)
zł15.00
0
Bieg główny na 5km (Nie limitowane miejsca)
zł15.00
0
Bieg główny na 10km (Nie limitowane miejsca)
zł15.00
0
0.00
0.00