Bieg po żniwo 5

Cel i zadania:

– Popularyzacja biegania oraz jego walorów zdrowotnych

– Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Ziemi Łobeskiej

– Uczczenie trudu i pracy rolników

– Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego

Organizatorzy:

– Stowarzyszenie „Nasze Miejsce na Ziemi”

– Fundacja Support

– Starostwo Powiatowe w Łobzie

Termin i miejsce:

– 21 września 2024 r. (sobota)

– Trasa Nr 1 (dystans:  4,5 km. – 1 pętla: Start  i Meta (plac przy świetlicy – Ługowina) –  Biegi odbywać się będą drogami polnymi  i przez miejscowość wg. załączonej mapki

– Trasa Nr 2 (dystans : 9 km – 2 pętle)

Program minutowy:

08.00 – 10.00 – otwarcie biura zawodów.

10.15     Otwarcie imprezy

10.30     Bieg w kategorii Szkrabik – bieg ok. 120 m. (rocznik 2018 i  młodsi.)

              Biegi Szkoły Podstawowe

– Dziewczęta i chłopcy, dotyczy klas I-III (roczniki: 2017 – 2015) – bieg ok 400m.

– Dziewczęta i chłopcy, dotyczy klas IV-VI (roczniki: 2014 – 2012) – bieg ok.800m.

– Dziewczęta i chłopcy, dotyczy klas VII – VIII (roczniki: 2011 – 2010) – bieg ok 800 m

11.30     Nordic Walking  – 4,5 km  kobiety / mężczyźni

11:30     Biegi Główne

– na 4,5 km –   (1 pętla) – kobiety / mężczyźni 

– na 9 km  –     (2 pętle) – kobiety / mężczyźni

Ok. 11.45  Dekoracja uczniów szkół podstawowych

Ok. 13.30  Dekoracja zwycięzców, losowanie nagród

Nagrody:

– medale dla uczestników biegów, limit uczestników 300 osób (łącznie 250 osób w Biegach głównych, Nordic Walking)

 i 50 osób w biegach dziecięcych i młodzieżowych (może zostać zwiększony w przypadku większej ilości zainteresowanych)

– puchary/statuetki za miejsca 1-5  w biegach głównych (kobiety i mężczyźni) – 4,5 km  i 9 km

– puchar/statuetki za miejsca 1-5 w kategorii Nordic Walking

– puchary/statuetki za miejsca 1-5 w biegach dziecięcych i młodzieżowych (dziewczęta i chłopcy) w każdej kategorii

wiekowej

– losowanie nagród wśród uczestników, którzy ukończyli bieg

– nagrody niespodzianki

Atrakcje:

– Dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, animator dla dzieci

  Po zakończonych biegach planowana jest wspólna integracja z muzyką.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia internetowe oraz opłata startowa na stronie ilikesport.info do 20.09.2024 r. – (Biegi Główne, Nordic Walking  – wpisowe – 20 zł.). Dzieci oraz młodzież są zwolnione z opłaty.

W dniu wydarzenia opłata ( gotówka) w biurze zawodów, w kwocie 30 zł.

Sprawy różne:

– ciepły posiłek (zupka, kiełbaski), napoje i batony energetyczne dla uczestników biegów.

– Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność.

– Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów (wzór zgody dostępny w załączniku regulaminu).

– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia.

– Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.).

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Aktualny regulamin zdarzenia jest do pobrania tutaj. Natomiast RODO tutaj.

Kontakt z organizatorami

 M. Szpryngacz – 668 112 383, e-mail mszpryngacz@powiatlobeski.pl,

 M. Chechła – 509 656 342, e-mail mchechla@powiatlobeski.pl

  • Kiedy: 21 września 2024
  • O godzinie: 10:30 - 14:00 (UTC+1)
  • Miejsce: Ługowina
Liczba osób zapisanych: 44

Zapisz się na event

Bieg w kategorii Szkrabik - 120m (Nie limitowane miejsca)
zł0.00
0
Biegi Szkoły Podstawowe - klas I-III - 400m (Nie limitowane miejsca)
zł0.00
0
Biegi Szkoły Podstawowe - klas IV-VI - 800m (Nie limitowane miejsca)
zł0.00
0
Biegi Szkoły Podstawowe - klas VII-VIII - 800m (Nie limitowane miejsca)
zł0.00
0
Nordic Walking - 4,5km (Nie limitowane miejsca)
zł20.00
0
Bieg główny na 4,5km (Nie limitowane miejsca)
zł20.00
0
Bieg główny na 9km (Nie limitowane miejsca)
zł20.00
0
0.00
0.00